UKS

UKS Czerwonak jest klubem, który został reaktywowany w czerwcu 2017 r. w celu propagowania zdrowego stylu życia, upowszechniania zespołowej gry – piłki siatkowej, rozbudzania aktywności  dzieci i młodzież oraz krzewienia sportu na terenie Gminy Czerwonak.

Nasi młodzi adepci rozpoczęli rywalizację już w zeszłym roku w projekcie siatkarskim „Enea Liga Mini Piłki Siatkowej”. Jest to projekt skierowany do dzieci i młodzieży,  którego zadaniem jest wyłowienie siatkarskich talentów. W pierwszej edycji ligi wzięło udział blisko 250 zespołów z ponad 30 szkół podstawowych. Z naszej szkoły wzięło udział 38 zawodników. Cykl sześciu turniejów zrobił wielkie wrażenie na dzieciach i rodzicach naszej społeczności lokalnej.  

Obecny sezon jest obiecujący. Nasi podopieczni kolejny raz startują w tegorocznej edycji „Enea  Liga Mini Piłki Siatkowej” i kolejny raz można zauważyć progres w ich osiągnięciach. Większa liczba wystawianych przez nas drużyn (dwójki – 10 lat i trójki – 11 lat) dostała się do grupy „złotej”, gdzie będą współzawodniczyć z najlepszymi drużynami z powiatu poznańskiego. W tegorocznym projekcie bierze udział 40 zawodników (zespoły reprezentujące SP Czerwonak i UKS CZERWONAK). Dodatkowo od tego roku staramy się, jako klub powiększyć ofertę wyjazdów turniejowych. Od września tego roku wzięliśmy udział w turnieju „Święta Niepodległości” w Poznaniu, w Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w kategorii „trójek” w Śremie, do którego zaangażowaliśmy całe rodziny, aby uczestniczyły w emocjonujących chwilach swoich dzieci, wspierali je, mobilizowali oraz pocieszali, w chwilach słabości. Często turnieje piłki siatkowej odbywają się w weekendy, kiedy rodzice mają więcej czasu na bezpośredni udział w życiu dzieci i wspieranie ich. Buduje to wśród najmłodszych pozytywne emocje, czują się potrzebni i ważni, zwiększają swoją wartość oraz są odporniejsi na niepowodzenia, które pojawiają się w ich życiu.