Zarząd

Piotr Turowicz – Prezes
Alina Majsnerska – Wiceprezes
Rafał Stachowiak – Sekretarz
Katarzyna Wdowicka-Luty – Skarbnik